Счетоводните къщи в големите български градове очакват ръстПрез последните години България беше изправена пред криза, която допринесе за фалирането и стесняването на много фирми и предприятия, а това е причина за по-малкото клиенти и запада на счетоводните къщи. През последно време обаче се наблюдава излизане от кризата и ръст по много икономически показатели. Очертава се ръст във фирмите от среден мащаб, а именно те са представляват най-големият клиент на фирмите за счетоводно обслужване.  да вземем например два от големите български градове - Пловдив и Русе.


Пловдив

Пловдив, който е разположен в западната част на Тракия, е един от най-значимите икономически центрове в страната, като неговата добра инфраструктура го правят също така един от най-важните транспортни възли. Промишлеността е изключителна развита, градът има много голям дял от БВП на станата - повече от 8,3%, а на територията на областта функционират над 24 хиляди фирми и непрекъснато нарастват. Това дава сериозни предпоставки за много клиенти за счетоводните кантори в Пловдив.

За момента най-развиващите се отрасли са транспортът, търговията, туризмът и комуникациите. Най-големият дял от инвестициите е в промишления сектор, а след него е търговията. "Пловдивския Панаир" - мероприятие, провеждащо се ежегодно от 1892 г., показва най-точно печалбите в общината. Най-големите компании на територията на града са EVN, Шнайдер Електрик, Сокотаб, Филкаб, Балканкар Рекорд и други.

Селското стопанство е също добре развито - лозаро-винарството, производството на розово масло, овощарството, зеленчукопроизводството и други.

Най-развитите предприятия в хранително-вкусовата промишленост са Пловдив БТ, Белла България, Краси и други. Търговията също е силно развита, като в последно време са построени немалко хипермаркети и търговски центрове.

Русе

От друга страна счетоводните къщи в Русе - градът който е разположен в противоположната част на страната - също очакват повече печалба през тази година, която също се дължи на развиващата се индустрия. Търговията в Русе е на изключително добро ниво - освен че първият търговски център в България е възникнал там, в града постоянно се откриват нови супермаркети и търговски центрове. В промишлеността са заети главно хранително-вкусовия и текстилния сектор - повече от пет процента от населението на Русе се препитава в шивашките предприятия. Развити са изключително добре и химическата промишленост и машиностроенето, както и селското стопанство. Малките и средни фирми в Русе предпочитат да не поддържат собствен счетоводен отдел като аутсорснат тази дейност към счетоводните къщи в Русе.

Като цяло производството в Русе и Пловдив се разширява, нови фирми и предприятия постоянно възникват, а това от своя страна създава по-голяма нужда от счетоводни услуги. Перспективите за фирмите в сферата на счетоводството са добри.